top of page

1945-1950

Dünya: Savaş Sonrası Düzen Arayışları

Türkiye: Tek Parti İktidarından Çok Partili Rejime Geçiş

II. Dünya Savaşına Girerken Türkiye

Müttefiklerin Üstünlüğü ve Türkiye'nin Batı ile Entegrasyonu

Demokrasiye Geçiş: CHP İktidarı - 1946-1950

F.Gülen:

F.Gülen'in Çocukluğu ve Yetiştiği Ortam

Gülen’in Karakteri

Milli Bir Kahraman: Said-i Nursi (Eski Said)

1950-1960

Dünya: Soğuk Savaş Dönemi'nin Başlaması

Gladio Yapılanması ve Ergenekon

Türkiye: DP İktidarı

F. Gülen:

F.Gülen'in Gençliği

Bir Kahramandan Bir Düşman Yaratmak: Said-i Nursi (Yeni Said)​

1960-1971

Dünya:

Türkiye: 27 Mayıs’tan 12 Mart’a

27 Mayıs Devleti ve Askeri Vesayetin Başlaması

F. Gülen ve Cemaat:

Askerlik ve İzmir Öncesi Dönem

İzmir, Kestanepazarı Dönemi

Mehdi mi, Mesih mi, Kutup mu?

Gülen ve Tasavvuf

Dünya: 1970'ler

İran ve Afganistan

Türkiye: 12 Mart’tan 12 Eylül’e

Ergenekon'un Ortaya Çıkışı

F. Gülen ve Cemaat:

70'ler:Cemaatleşme

Gülen ve Masonik Yapı İlişkisi

1971-1980

1980-1990

Dünya: Soğuk Savaşın Sona Ermesi

Türki Cumhuriyetlerin Bağımsızlığı

Türkiye: 12 Eylül ve Özallı Yıllar

12 Eylül Anayasası

F. Gülen ve Cemaat:

80'ler: Yaygınlaşma

Bir Özal Projesi: Anti-Ergenekon (Paralel Devlet Yapılaması)

Bir Özal-CIA Projesi: Muhabbet Fedaileri

1990-1996

Dünya: Yeni Dünya Düzeni

Cezayir İç Savaşı

Bosna Savaşı

Türkiye: Özal Sonrası

Askeri Vesayet Ergenekon’u Gasp Ediyor

F. Gülen ve Cemaat:

Özal Sonrası Dönemde Cemaat

Cemaatin Mantığını Anlamak1: Zihni Arkaplan

Cemaatin Mantığını Anlamak 2: Seçilmişlik

Cemaatin Mantığını anlamak 3: Çalışma Usulü

2000'ler

Daha Derinlikli Bir Bakış Açısı İhtiyacı

70 yıldır Dünya'da ve Türkiye'de Olan-Bitenlerin Asıl Sebebi

1996-2002

Dünya:

Körfez Savaşı

Türkiye: 28 Şubat Süreci

1996-1997: Askeri Vesayetin Siyasete El Koyması

1998-2001: Ülke Batıyor: Refah Partisi Sonrası Dönem

F. Gülen ve Cemaat:

28 Şubat Sürecinde Cemaat

Dinler Arası Diyalog

F.Gülen ve Amerika

2010-2016

Dünya: Amerikan Hegemonyası Sona Ererken

Arap Baharı

Suriye Krizi

Türkiye: Askeri Vesayet'le Mücadeleden Küresel Vesayet'le Mücadeleye

İsrail ile İlişkilerin Kopması

2009-2011: One Minute'ten MİT Krizine 

Çözüm Süreci

2012-2013: MİT Krizi ve Sonrası

Gezi Olayları

17/25 Aralık 2013: Anti-Ergenekon'un Yargı Darbesi Girişimi

2014: Ergenekon Davası Kapatıldı

2016: Anti-Ergenekon'un Askeri Darbe Girişimi

F. Gülen ve Cemaat:

Dindar Muhaliflere Kumpas

Finans Kaynakları

Gerçekten Neden Böyle Oldu?

Cemaat Üyeleri Neden Vazgeçmiyor?

Kültür Sayfası

bottom of page