Din Hizmetleri

Tarihçe-Milli Mücadele, Tek Parti ve DP Dönemleri

Geçiş Dönemi

(1922-24) Şer'iye ve Evkaf Vekaleti (H.Yavuzer)

Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluşu

(1924) DİB'nın Kuruluşu (H.H.Ceylan)

Cumhuriyetin ve Diyanetin Kurucu Fikirleri (İ.Kara)

Diyanet Şeyhülislamlığın Devamı mı? (İ.Kara)

Diyanete Bırakılan Görev Alanı (İ.Kara)

Diyanet İşleri Başkanları

İlk Dönem Diyanet İşleri Başkanları (İ.Kara)

(1924-41) İlk Diyanet İşleri Başkanı: Rifat Börekçi (A.Özgürel, S.Albayrak, M.Doğan)

(1947-51) Ahmed Hamdi Akseki (R.K.Gündoğdu)

İstanbul Müftülüğü

İstanbul Müftülüğünün Önemi (İ.Kara)

(1924-43) İlk İstanbul Müftüsü: Mehmed Fehmi Ülgener 

Tarihçe-60 İhtilali ve Sonrası

Cami Hizmetleri

_

Vaaz, Fetva

_

Toplumsal Din Görevleri

_

Kur'an Kursları

_

Dini Yayınlar

_

Hizmet İçi Eğitim

_

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik

_

Kültür Sayfası