top of page

Türk Kültür Bölgesi Ülkeleri

Nüfus, Toprak ve Ekonomi

  

 

2015 yılı itibari ile bölenin toplam nüfusu 165 milyon civarında. Bunun yarısını Türkiye nüfusu oluşturuyor. Onu Özbekistan takip ediyor.

 

Bu ülkelerden en büyük toprağa sahip ülke Kazakistan ve Türkiye’nin 3.5 katı toprağa sahip. Onu Türkiye’nin 2 katı alanıyla Moğolistan takip ediyor. Her iki ülkenin toprak yapısı da benzer. Geniş ve çoğunlukla verimsiz bozkır. Bu yüzden toprakları ile nüfusları aynı seviyede değil.

 

2015 yılı itibari ile tüm bölgenin ekonomik büyüklüğü 2.65 Trilyon $. Bunun %60’nı Türkiye ekonomisi oluşturuyor.

 

Kişi başına düşen milli geliri en yüksek ülke de Türkiye.

Nüfus ve Ekonominin Tarih İçinde Değişimi  

 

Nüfus azalmaktadır. 1913’te bu topraklarda Türkiye’nin 3 katından fazla insan yaşıyordu. 2050’de Türkiye’nin yarısı kadar insan yaşıyor olacaktır.

1913 yılında Türkiye’nin 2.3 katı olan bölge nüfusu, 2050 yılında da Türkiye’nin 2 katı olacak. Bu kadar dengeli görünüşün temel sebebi, zaten bölge nüfusunun yarısına d Türkiye’nin oluşturması. Diğer yarısını oluşturan ülkelerin nüfusları da aşağı-yukarı Türkiye ile uyumlu oranda değişiyor.

 

Ekonomideki değişim ise biraz daha dikkat çekici. Bunun sebebi ise, Türkiye ekonomisinin Bölgenin diğer ülkelerinden daha yüksek hızda büyümesi

Ekonomik büyüklükte de benzer bir durum görülüyor. 1. Dünya savaşı öncesi bölge Türkiye’nin 3 katı ekonomik büyüklüğe sahipken, 2050’de Türkiye’nin %30’una gerilemiş olacak.

Etnik Yapı ve Din

Etnik Yapı

  • Ülkelerin çoğunluğunda Altay kökenli toplulukların büyük bir ağırlığı görülüyor.

  • Sadece Bosna-Hersek ve Arnavutluk Altay kökenli değil.

  • Türki Cumhuriyetlerde Sovyet döneminden kalma Rus nüfusu göze çarpıyor. Özellikle Kazakistan’da bu oran %25’i buluyor.

 

Din

  • Moğolistan hariç diğer tüm ülkelerde Müslümanlar ağırlıkta.

 Not:   Tablo ve Grafikler Kültür Sayfası ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Kültür Sayfası

bottom of page