top of page

Eski S.S.C.B. Ülkeleri

Bu alt-kültür bölgesi Slav-Ortodoks kökenli Ukrayna ve Belarus ile nüfus olarak küçük olduğu için ayrı bir kültür bölgesi oluşturamadığımız ama SSCB içinde yer almaları ve Rusya’ya yakınlıkları dolayısıyla bu kültür bölgesi içinde değerlendirilmeye uygun bulduğumuz ülkeleri içeriyor.

Nüfus, Toprak ve Ekonomi

  

Bölgenin toplam nüfusu Türkiye nüfusunun 0,83’ü kadar. Bunun 2/3’ünü Ukrayna oluşturuyor.

 

Bölgenin sahip olduğu toprağın büyüklüğü Türkiye topraklarından %20 daha fazladır.

 

5 ülkenin toplam ekonomik büyüklüğü Türkiye’nin 1/3’ü kadar.

5 ülkeden sadece Belarus’un kişi başı milli geliri Türkiye seviyesindedir. Diğerleri Türkiye’nin yarısından azdır.

Nüfus ve Ekonominin Tarih İçinde Değişimi  

Nüfus azalmaktadır. 1913’te bu topraklarda Türkiye’nin 3 katından fazla insan yaşıyordu. 2050’de Türkiye’nin yarısı kadar insan yaşıyor olacaktır.

Ekonomik büyüklükte de benzer bir durum görülüyor. 1. Dünya savaşı öncesi bölge Türkiye’nin 3 katı ekonomik büyüklüğe sahipken, 2050’de Türkiye’nin %30’una gerilemiş olacak.

Etnik Yapı ve Din

 

Etnik Yapı

  • Nüfusun %84’ünü Slav kökenliler oluşturuyor.

  • Moldova, Slav değil, Romen kökenli.

  • Ermeniler ve Gürcüler de Slav kökenli değil.

  • Gürcistan ve Modova’da Türk kökenli hatırı sayılır bir topluluk görülüyor.

 

Din

  • Tüm ülkelerde Ortodoks inancı baskın durumda. Ukrayna ve Belarus’taki dinsiz oranı Ortodoks oranını biraz aşağı çekiyor.

  • Ukrayna’daki %11’lik Katolik oranı dikkat çekici.

 Not:   Tablo ve Grafikler Kültür Sayfası ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Kültür Sayfası

bottom of page