top of page

Slav-Ortodoks Kültür Bölgesi

Ari (Hint-Avrupa) dil ailesinin ana kollarından biri olan Slav dillerini konuşan ve Ortodoks kilisesi üzerinden Hristiyan inancını benimseyen insanların kültür bölgesidir.

Nasıl Katolik-Protestan dünyası Hristiyanlığı Roma’daki Katolik kilisesi üzerinden öğrenmişse, doğuda kalan bu halklar da Bizans’a (Doğu Roma) yakındılar. Hristiyanlığı da merkezi İstanbul’da olan Ortodoks kilisesi üzerinden öğrendiler.

Konu sadece bir mezhep farklılığından kaynaklanmıyor. Hem Ortodoks-Katolik ayrımının temellerinin köklerinin neredeyse 1500 yıl önceye dayanması (kiliselerin resmi ayrılışı daha yeni olabilir) hem Roma-Bizans arasındaki siyasi çekişme hem de coğrafi uzaklık Slav-Ortodoks dünyası ile diğer batı dünyası arasında derin kültürel ayrılığa yol açmış durumda. Dolayısıyla bu ülkeler ayrı bir kültür bölgesi olarak ele alınmayı hakkediyor. 

Slav-Ortodoks kültür bölgesini 3 alt-kültür bölgesine ayırarak incelemek anlaşılırlığı artıracaktır:

  1. Rusya

  2. Eski SSCB: Rusya dışında kalan ve kültür bölgesi içinde yer alan eski SSCB ülkeleri

  3. Balkanlar

 

Toplam Toprak Büyüklüğü: 18,7 milyon km2

Toplam Nüfus: 258 milyon

 

Dünya Nüfusu İçindeki Payının Değişimi

Slav-Ortodoks dünyası, nüfus artışı konusunda dünyada en kötü durumdaki bölgelerden biri. 1. Dünya savaşının hemen öncesinde zirveye ulaşan nüfusun dünya nüfusu içindeki payı o zamandan beri düşüyor. Bu durumu nüfusun sürekli azalması olarak değerlendirmek yanlış olur. Daha çok, dünyanın diğer bölgelerinden daha düşük oranda nüfus artışından kaynaklanıyor.

1913 yılında dünya nüfusunun %9,2’sini oluşturan Ortodoks-Slavlar bugün ancak %3,6’sını oluşturuyor.

2050 yılında ise bu oran %2,2’yekadar gerileyecek.

Toplam Ekonomik Büyüklük: 5,35 Trilyon $

Dünya Ekonomisi İçindeki Payının Değişimi

 

Ekonomik tablo da çok farklı değil. Ekim devrimi bir miktar küçülmeye sebep olsa da 1938 yılında zirveye ulaşılıyor.

1990 yılında SSCB’nin dağılması ile birlikte keskin düşüş başlıyor. Son dönemde bu düşüşün sadece eğimi azalmış görünüyor. Yukarıdaki uyarıyı burada da yapmak gerekiyor. Bu Rus ekonomisinin sürekli küçüldüğü anlamına gelmiyor. Daha çok, dünyanın geri kalan bölgeleri kadar hızlı büyümediğini gösteriyor. 

 Not:   Tablo ve Grafikler Kültür Sayfası ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Kültür Sayfası

bottom of page