top of page

Fransa & Benelüks Ülkeleri Üzerine Notlar

Fransa

Bir Batı Avrupa ülkesi olan Fransa hem Atlas Okyanusu’na ve hem de Akdeniz’e kıyıları vardır. Ülkede ılıman bir iklim görülür. Ülkenin kuzeyinde kışları soğuk, yazları yağmurlu geçer. Güneyde ise Akdeniz iklimi hâkimdir.[1]

Benelüks Bölgesi

Benelüks, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'un coğrafî olarak birlikteliğini anlatan, politik ve resmi bir işbirliği temeline oturan birliktir… İşbirliği 1944 yılında malların ve hizmetlerin, halklarının serbest dolaşımını sağlamak maksadıyla adı geçen üç ülkenin aralarındaki sınırları kaldırmaları sonucu başlamıştır.  [2]

Benelux = Belgium + Netherlands + Luxembourg

Hollanda           

Kuzey ve batısı deniz seviyesinin altında bulunmaktadır. Amsterdam tamamen kazıklar üzerine yapı edilmiştir. Ülke genelinde göze çarpan bir yükselti ve dağ silsilesi yoktur. [3]

Deniz iklimi hüküm sürer. Kışları ılık, yazları ise oldukça sıcaktır. İklim genelde mutedildir. İklime gulfstream sıcak su akıntısının etkisi vardır. [4]

Küçük bir ülke olmasına rağmen yıllık ürün miktarında ulaşılan etkileyici sonuç, üretimdeki yüksek kalitenin sonucudur.[5]

Kıyı ülkesi olduğundan deniz taşımacılığı çok gelişmiştir. Rotterdam yük bakımından Avrupa’nın en büyük limanıdır.[6]

1581 yılında İspanya’dan bağımsızlığını ilan etti. İspanya bu girişimi 1648’de kabul etmek zorunda kaldı.

Amsterdam büyük bir sanayi merkezi olmanın ötesinde, finansman merkezi olarak daha büyük bir önemi haizdir. 17. yüzyılda kurulan Amsterdam Kambiyo Bankası çok geçmeden Avrupa'nın en büyük takas merkezi haline geldi. 1602'de kurulan Hollanda Doğu Hindistan Kumpanyası, çağımızdaki hisse senedi işlemlerinin temelini atmıştır. Bugün bile Avrupa'da en fazla yabancı hisse senedi ve tahvilin kayıtlı olduğu borsa, Amsterdam borsasıdır. Bu sebeple New York, Londra ve Zürich gibi en büyük mali şehirler arasındadır.[7]

Belçika

Belçika'da genel olarak kışları serin, yazları ılık geçen bir iklim görülür. İklimi en çok etkileyen Gulf Stream sıcak su akıntısıdır. Bu ülkede güneşli geçen bir gün yok gibidir. Senenin büyük bir kısmı sisli geçer ve bol miktarda yağmur yağar. [8]

Belçika tarih boyunca çok değişik idareler altında kalmış olup, bunlardan Roma ve Germen idarelerinin etkileri sonucunda günümüzde Fransızca ve Flamanca konuşulan bölgelerin sınırları şekillenmiştir.[9]

  • 1519-1713 yılları arasında İspanyol,

  • 1713-1794 yılları arasında ise Avusturya egemenliği

  • Fransız İhtilalinin ardından 1795 yılında Fransız egemenliği

  • 1815 yılında düzenlenen Viyana Konferansı ile de Hollanda’nın egemenliği

  • Hollanda Krallığı’ndan 1830 tarihinde ayrılarak, bağımsızlığını ilan etti.

  • Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında, 1915 ve 1940 yıllarında Alman işgali

 

Belçika'da yaşayan insanlar iki gruba ayrılır. Ülkenin kuzeyinde oturanlar Flamanlar, güneyinde oturanlar Wallonlardır. Flamanlar Flamankçe [Germen kökenli], Wallonlar Fransızca [Latin kökenli] konuşur. [10]

Başkent Brüksel'de de Flamanca ve Fransızca beraber kullanılmakta ise de ağırlıklı olarak (% 85 oranında) Fransızca konuşulmaktadır.[11]

Nüfusun büyük bir çoğunluğu Brüksel'de oturur. Çoğunluğunu Wallonlar meydana getirir. Flamanlar, Germen ırkındandır. Wallonlar ise Romalılar ırkından gelmedir. Halkın büyük çoğunluğu Katolik'tir. [12]

Lüksemburg    

Halkın çoğu ya Fransız veya Alman asıllıdır. Almanca ve Fransızcayı çok iyi bildikleri halde, umumiyetle Avrupa dillerinin karışımından meydana gelmiş Letzeburg yerli dilini konuşurlar. [13]

Lüksemburg da Hollanda’nın bir parçasıydı. 1890 yılında bir düklük olarak Hollanda’dan ayrıldı.

 

 

Kaynaklar

[1]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[2] https://tr.wikipedia.org/wiki/Benel%C3%BCks

[3]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[4]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[5]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[6]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[7]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[8]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[9]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[10]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[11]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[12]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[13]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

Kültür Sayfası

bottom of page