top of page

Nüfus Tarihi Üzerine Notlar

Colin McEvedy'nin Atlas of World Population History (Facts on File:1978.) adlı kitabından kısaltılarak çevrilmiştir.

FRANSA ALT-KÜLTÜR BÖLGESİ

 

MÖ 15 binlerde Fransa’da yaşayan nüfusun 10.000 kişi civarında olduğu tahmin edilebilir. MÖ 7500’e kadar bu nüfus 50.000’i hiç aşmadı. Besin üretimi aşamasına komşularından daha geç ulaşıldı. M.Ö. 3000'de sayıları 0.5 milyona, M.Ö. 2000'de 1 milyona, M.Ö. 1000’de 2 milyona, M.Ö. 400’de ise 3 milyona ulaşıldı.

Fransa'da İtalya'dan daha az insan vardı ve daha az gelişme sağlanmıştı. Sonuç, Julius Caesar tarafından M.Ö. son yüzyılın ortalarında dramatik bir şekilde tamamlanan Galya'nın fethi oldu. Roma egemenliği kabul edildikten sonra, MS 200 yılında nüfus 6.5 milyonu buldu. 50 yıl sonra ise düşüş başladı. Germenler Ren sınırını aşarak Galya’ya girdiler. 400 yılında nüfus 5 milyona kadar geriledi.

Bu noktada Barı Roma İmparatorluğu parçalandı ve bir Germen halkı olan Franklar, bölgenin yeni hükümdarı olmak için yola çıktı. Franklar, eski Gallo-Roman ekonomisini canlandırmak için ne vasıflı ne de kapasiteye sahipti ve kendi feodal Hükümet sistemlerini kurarken nüfustaki düşüş devam etti. 600'de nüfus 4 5 milyon ile dibe vurdu.

600'e kadarki dört asırda kademeli olarak düşen nüfus, sonraki dört asırda giderek düzeldi: 1000'de Fransa'da 6.5 milyonluk bir nüfus vardı. 12. yüzyılda kazanç 2,5 milyondan fazlaydı ve toplam 10.5 milyona ulaşıldı. 13. yüzyılda 5 milyondan fazla bir artış sağlandı. 14. yüzyılın başında 16 milyona ulaşan nüfus 1348'de Kara Ölüm ile çarpıştı.

1550-1650 döneminde %30'luk bir artış oldu ve nüfus 20 milyonu aştı.

1800'de 29 milyon, 1850'de 36 milyon oldukça etkileyici olsa da Avrupa’nın geri kalanına göre zayıf bir büyümedir. 19. yüzyılın ikinci yarısında, nüfus 41milyona çıkmayı başarmış olsa da bu artış, tamamen sağlık ve genel yaşam standartlarındaki iyileşmeden kaynaklanan bireysel uzun ömürlülüğün artmasına bağlıydı.

Bunun sonucu, 1870'de Fransızlardan daha fazla Alman olmasıydı. Bismarck Fransa'nın geleneksel öncülüğünü ele geçirdi. Birinci Dünya Savaşı'nda Fransa, bunu geri almak için yeterli cesareti ve müttefiki olduğunu gösterdi ancak maliyeti o kadar yüksekti ki ülke zaferiyle zayıflamıştı. Fransa'nın bu mücadelesini sürdürmemesi için yaygın bir his vardı. Ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki hızlı yenilgisi, başaramayacağını gösterdi.

BENELÜKS ALT-KÜLTÜR BÖLGESİ

Belçika ve Lüksemburg

M.Ö. 15.000’de Belçika'nın nüfusu, en çok birkaç yüz olarak tahmin edilebilir.  M.Ö. 8000 civarında, sayı sadece birkaç bin kadardır. İlk kez M.Ö. 4000 yıllarında ortaya çıkan yerleşmiş tarım, on bine sıçramayı sağladı. Roma Fethinden sonra, Roma eyaleti (Gallia Belgica) 0,4 milyon kadar insana sahip olabilir.

Veba salgını sırasında nüfus kaybı yaşandı. 1400’e gelindiğinde nüfus 0.8 milyon civarındaydı.

İspanya yönetimi de başarılı değildi. Protestanları Hollanda'ya sürdü ve vergiler ticareti ve girişimciliği öldürdü; Sonuç, 1550 ile 1650 yılları arasında, hiçbir yerde sayıca artışın yaşanmamasıydı. 17. yüzyılın sonlarına doğru nüfus toplamı 1.5 milyonda sıkışmış gibi gözüküyordu.

Bu durumdan ülke, sanayi devrimi kurtardı. Kömür, demir ve İngiltere'ye yakınlık, Belçika'yı sanayileşme sürecine giren ilk kıta ülkesi haline getirdi. Bu değişimin demografik etkileri de hissedildi. 1700-1800 arasında bölgedeki nüfus neredeyse ikiye katlandı ve 1900 yılına gelindiğinde 7 milyona yaklaşmıştı.

Hollanda

Nüfus, M.Ö.7000’de 2000, M.Ö 3000’de 10.000, M.Ö. 1000’de 50.000'e yükseldi. Hristiyanlığın ilk yıllarına gelindiğinde toplam 0.2 milyon nüfus vardı ve bur durum yarım düzine yüzyıl boyunca belirgin bir şekilde değişime uğramadı. Bölgede bulunan germenler, diğerlerinden farklı olarak Romalılar ile dostane bir ilişki kurdular.  

2 milyonun altında nüfus, büyük Avrupa güçleri ile tartışmak için oldukça küçüktü. Bu yüzden ağır vergi yükü altındaydı. Nüfus çok hızlı artmadı. 1750’deki 1,9 milyon nüfus, 2 milyonu ancak 1800’de aşabildi.

Bu, hızla sanayileşen Belçika'nın demografik olarak öne geçtiği dönemdi. 1800 yılında Belçika ve Lüksemburg 3,2 milyon (Hollanda’da 2,1 milyon kişi) 1900'de 6,9 milyon (Hollanda’da 5,2milyon kişi) kişiye vardı. Bununla birlikte, 20. yüzyılda Hollandalılar rakiplerini bir kez daha geçti. 1975 yılındaki rakam 13.5 milyon, güneylerindeki 10 milyonluk nüfusun önünde ilerliyor.  

Kültür Sayfası

bottom of page