top of page

GD.Asya Kültür Bölgesi

Nüfus ve Ekonominin Dünya Üzerindeki Payının Değişimi

Dünya nüfusunun %8’i bu bölgede yaşar.

 

Dünya ekonomisi içindeki payı nüfusuna göre oldukça geri kalmıştı. 1990’lardan beri bu durum değişmeye başladığı görülüyor.

Güneydoğu Asya kültür bölgesini iki ayrı alt bölgede değerlendirmek mümkün. Her iki bölge de hem nüfus hem de ekonomik açısından birbirine yakın büyüklüktedir.

Nüfus, Toprak ve Ekonomi

 

Bölgede 0.5 milyarın üzerinde insan yaşar. Bölgenin en büyük ülkesi Endonezya’dır.

Müslüman olmayan nüfusun yaşadığı ülkelerin toplam nüfusu Türkiye nüfusunun 3.8 katı, İslam bölgesinin toplam nüfusu ise Türkiye’nin 3.5 katı kadardır. Tek başına Endonezya’nın nüfus büyüklüğü Türkiye nüfusunun 3 katından fazladır. Filipinler ve Vietnam’ın nüfusu da Türkiye’den fazladır.

Her iki bölgenin alanı Türkiye’nin 2.5 katından fazladır. Tek başına Endonezya’nın alanı Türkiye’nin 2.5 katına yaklaşır. Bölgede toprak alanı olarak Türkiye’den büyük başka ülke yoktur.

 

Müslüman olmayan ülkelerin bulunduğu Güneydoğu Asya’nın toplam ekonomik büyüklüğü Türkiye’nin ekonomik büyüklüğünün 1,5 katından biraz fazladır. İslam ülkelerinin olduğu kısmın ekonomik büyüklüğü ise 2.3 katı katadır. Tek başına sadece Endonezya Türkiye’den daha büyük bir ekonomiye sahiptir.

Bölge ülkelerinin kişi başına düşen gelirleri çoğunlukla oldukça düşüktür. Belirli bir nüfus büyüklüğünün üzerindeki ülkelerden sadece Malezya’nın nüfusu Türkiye’ninki ile karşılaştırılabilecek durumdadır.

Nüfus ve Ekonominin Yıllar İçinde Değişimi

 

2015 yılı itibari ile Türkiye’nin 3.5 katı olan GD Asya’daki İslam ülkelerinin nüfusları 1913’te de aynı seviyedeydi. 2050 yılında da yine 3.5 katı olacağı tahmin ediliyor. Bu, nüfus artış hızındaki benzerlikten kaynaklanır. Diğer ülkelerde ise nüfus artış hızı daha yüksek görünüyor. 1913 yılında 2.8 katı olarak hesaplanan nüfus oranı 2015 yılı itibari ile 3.8 katına çıkmış durumda. 2050 yılında da az bir artış ile aynı seviyeyi koruyacak.

Ekonomik karşılaştırmalarda ortaya çıkan tablo da anlamlı bir farka işaret etmiyor.

Etnik Yapı ve Din

 

Etnik Yapı

  • Bölge ülkelerinin tamamında Güneydoğu Asya bölgesine özgü diller konuşuluyor.

  • Tayland, Malezya ve Brunei’de Çin nüfusu dikkat çekiyor

 

Din

  • Endonezya, Malzeya ve Brunei birer İslam ülkesi

  • Filipinler Katolik inancının yaygın olduğu büyük nüfuslu bir ülke

  • Kıta ülkelerinde Budizm yaygın. Tayland’ta ise dinsizlik birinci inanç durumunda

 Not:   Tablo ve Grafikler Kültür Sayfası ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Kültür Sayfası

bottom of page