top of page

Güney Amerika Bölgesi

Latin Amerika’nın büyük kısmını oluşturur. Üç alt bölgeye ayrılarak incelenebilir:

Bunlardan birincisi aynı zamanda bölgenin en büyük ülkesi olan Brezilya’dır. Tek başına bir bölge olarak kabul edilebilir.

İkincisi Güney Amerika’nın güney kısımlarını oluşturan ve benzer özellikler gösteren Arjantin, Paraguay ve Uruguay ülkelerinden oluşur.

Üçüncü bölüm ise And dağlarının bulunduğu batı bölgesinde yer alan ülkelerdir. Venezuela’yı da And ülkesi olma özelliği zayıf görünse de bu gruba ekledik.

Nüfus, Toprak ve Ekonomi

 

Bölgede 400 milyondan fazla insan yaşamaktadır. Bu, Türkiye nüfusunun 5 katını aşar. Tek başına Brezilya’nın nüfusu Türkiye nüfusunun 2.5 katı kadardır.

Bölgenin toplam alanı Türkiye topraklarının 20 katından fazladır. Bunun yarısını tek başına Brezilya toprakları teşkil eder. Brezilya topraklarının önemli bir kısmını yağmur ormanlarının oluşturduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bölgedeki çoğu ülkenin toprağı da Türkiye topraklarından büyüktür.

Bölgenin toplam ekonomik büyüklüğü Türkiye ekonomisinin 4 katından fazladır. Bunun yarısını Brezilya ekonomisi oluşturur. Tek başına Brezilya ekonomisinin büyüklüğü Türkiye ekonomisinin 2 katı kadardır. Diğer ülke ekonomileri Türkiye ekonomisinin yarısından küçüktür.

 

Bölgedeki çoğu ülkede Kişi başı gelir Türkiye’ye yakın seyreder.  

Nüfus ve Ekonominin Yıllar İçinde Değişimi

Etnik Yapı ve Din

Etnik Yapı

  • Brezilya ve Arjantin dışında kalan tüm ülkelerde İspanyolca konuşuluyor

  • Brezilya’da Portekizce, Arjantin’de ise İngilizce konuşuluyor.

  • Avrupalı nüfusun orano orta Amerika’ya göre çok daha yüksek. Çoğunluk Avrupaşı yada Avrupa-Yerli karışımı melezlerden oluşuyor.

  • Bolivya’da Yerli nüfus baskın durumda

 

Din

  • Bölge ülkelerinin tamamı Katolik

 Not:   Tablo ve Grafikler Kültür Sayfası ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Kültür Sayfası

bottom of page