top of page

Orta Amerika Kültür Bölgesi

Latin Amerika kültür bölgesinin iki ana alt bölgesinden birisi olan Orta Amerika, 3 bölge olarak görülebilir.

 

Bunlardan birincisi tek başına neredeyse bölgenin 2/3’ünü oluşturan Meksika’dır. Latin Amerika kültürünün  K.Amerika’daki tek temsilcisi durumundadır.

İkinci bölge, Kuzey Amerika’yı Güney Amerika’ya bağlayan ara bölgededir.

Üçüncüsü ise, bir adalar bölgesi olan Karayipler bölgesidir.

Nüfus, Toprak ve Ekonomi

 

Karayipler bölgesindeki 6 ülkenin toplam nüfusu 30 milyon, Orta Amerika kara bölgesindeki 6 ülkenin toplam nüfusu ise 49 milyon civarındadır. 12 Ülkenin toplam nüfusu Türkiye nüfusu kadardır. Tek başına Meksika’nın nüfusu ise 120 milyonu bulmaktadır.

 

Toprak alanları için de benzer durum söz konusudur. Meksika dışında kalan 12 ülkenin toplam alanı Türkiye’den küçüktür. Tek başına Meksika’nın alanı ise Türkiye’nin 2.5 katıdır.

 

Ekonomik büyüklüklere gelindiğinde durum daha da dramatik bir hal almaktadır. 12 ülkenin ekonomilerinin toplamı Türkiye ekonomisinin yarısı kadardır. Meksika ekonomisi ise Türkiye ekonomisinden %40 daha büyüktür.

 

Kişi başına düşen milli gelirler değişkendir. Meksika’nın kişi başı milli geliri Türkiye’nin kişi başı milli geliri ile denk.

Nüfus ve Ekonominin Yıllar İçinde Değişimi

Etnik Yapı ve Din

Etnik Yapı

  • Bölgenin tamamında sömürgeciliğin bir sonucu olarak İspanyolca, İngilizce ve Fransızca konuşuluyor.

  • Ama sadece Küba, Porto Riko ve Kosta Rika’da Avrupa kökenliler çoğunlukta

  • Karayipler bölgesindeki ülkelerde Afrika kökenli nüfusu ağır basıyor.

  • Meksika ve Orta Afrika ülkelerinde ise yerli nüfus ile Avrupalı nüfusun karışmasından oluşan melez bir nüfus ağırlıkta.

 

Din

  • Ülkelerin tamamına yakınında Katolik inancı baskın durumda

  • Sadece Jamaika ile Trinidad ve Tobago’da Protestanlık baskın ki bu ülker aynı zamanda bölgede sadece bu iki ülkede İngilizce konuşuluyor.

 Not:   Tablo ve Grafikler Kültür Sayfası ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Kültür Sayfası

bottom of page