top of page

Latin Amerika Kültür Bölgesi

Kuzey Amerika’da eski İngiliz kolonisi olup, bugün Batı-Anglosakson kültür bölgesinde yer alana A.B.D. ve Kanada dışında kalan tüm Amerika kıtası ülkeleri bu kültür bölgesinde yer alırlar. Kültür bölgesinin ortak özelliği Latin kökenli dilleri konuşmaları ve Katolik inancıdır. Sömürgeciliği başlatan İspanya ve Portekiz tarafından sömürge haline getirilmiş ama sömürgeci ülkelerin çok daha önce siyasi-askeri gücünü kaybetmesi dolayısıyla kendine özgü bir kültür bölgesi haline gelmişlerdir.

Nüfus ve Ekonominin Dünya Üzerindeki Payının Değişimi

Latin Amerika kültür bölgesinin bugünkü dünya nüfusu içindeki payının sömürgeleştirilmeleri ile birlikte düştüğü, 1800’lü yıllarda bağımsızlıklarını kazanmaları ile birlikte de yükselmeye başladığı görülür. Özellikle 1. Dünya savaşından itibaren başlayan yükseliş 1990’larla birlikte stabil hale gelmiş görünüyor. Dünya nüfusunun %8 bu kültür bölgesinde bulunmaktadır. 

 

Latin Amerika kültür bölgesinin bugünkü dünya ekonomisi içindeki payı da bağımsızlıklarından beri istikrarlı bir şekilde artmaktadır. Nüfusta olduğu gibi dünya ekonomisinin de yaklaşık %8’ine sahiptirler.

Nüfus ve Ekonomi

 

Latin Amerika kültür bölgesi Orta Amerika ve Güney Amerika olarak iki temel kültür bölgesi halinde incelenebilir. Bunlar da kendi içlerinde alt bölgelere ayrılabilir.

 

Güney Amerika’nın nüfus büyüklüğü kabaca 400 milyon, Orta Amerika’nın ise 200 milyon olarak görülebilir. 

 

2015 yılı verilerine göre Güney Amerika’nın ekonomik büyüklüğü 6.5 Trilyon $, Orta Amerika’nın ise 3 Trilyon $ civarındadır.

 Not:   Tablo ve Grafikler Kültür Sayfası ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Kültür Sayfası

bottom of page