top of page

Çin-Tibet Kültür Bölgesi

4 bin yıllık kesintisiz bir sürekliliğe sahip olan bir kültür.

Burma (Myanmar) ve Bhutan da Çin-Tibet dilleri konuşan topluluklar.

Nüfus ve Ekonominin Dünya Üzerindeki Payının Değişimi

2 bin yıldır, dünya nüfusunun yaklaşık 1/4’ü bugünkü Çin topraklarında yaşamış görünüyor. Bu oran I. Dünya savaşının başından beri düşüyor görünüyor.

 

Batılı ülkeler 1800’lü yıllardan itibaren yoğun bir şekilde Çin’e müdahaleye başladılar. 1830’da Afyon Savaşı oldu. O tarihlerde 2. Dünya savaşına doğru düşüş dursa da zaten Çin dibe vurmuş, Çin’in dünya ekonomisi içindeki oranı %7’lere düşmüştü. Bu durum 1990’lardan itibaren değişmeye başladı.

Nüfus, Toprak ve Ekonomi

 

2015 Çin’in nüfusu Türkiye nüfusunun 17 katını geçiyor.

 

Çin’in sahip olduğu topraklar Türkiye topraklarının 12,75 katı.

 

Buna karşılık ekonomisi Türkiye ekonomisinin 12,3 katı.

 

Çin’in kişi başına düşen geliri Türkiye’nin 2/3’ü kadar.

Nüfus ve Ekonominin Yıllar İçinde Değişimi

 

2015 itibari ile Türkiye nüfusunun 17 katı olan Çin nüfusu 1913’te 29 katı imiş. 2050’de ise 14.8 katı olacağı tahmin ediliyor.

 

2015 yılı itibari ile Türkiye ekonomisinin 12,3 katı olan Çin ekonomisi, 1913’te 21 katı imiş. 2050 yılında 16,3 katı olacağı tahmin ediliyor.

Etnik Yapı ve Din

 

Etnik Yapı

  • Bölgedeki ülkelerin tamamında Çin-Tibet grubu diller konuşuluyor.

  • Çin’de %2,3 oranında Altaylı, %2,5 oranında da G.D. Asyalı azınlık nüfusu var. Oranlar küçük görülse de bunların her biri 30-40 milyon nüfusa karşılık geliyor.

 

Din

  •  Bölgede bölgesel inançlar ağır basıyor. Özellikle Çin’de Çin’e has dini inançlar tercih ediliyor; Taoizm, Konfünyüsçülük de bunlardan.

  • Çin’in dışında Budizm’in ağırlığı görülüyor.

 Not:   Tablo ve Grafikler Kültür Sayfası ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Kültür Sayfası

bottom of page