top of page

Batı (Ari, Katolik-Protestan) Kültür Bölgesi

Kültürel Sınırlar

Ari (Hint-Avrupa) dillerini konuşan ve Katolik kilisesi üzerinden Hristiyan inancını benimseyen insanların kültür bölgesidir.

 

Katolik/Protestan Ayrımının Etkisi

Protestan mezhepleri 1500’lerden sonra Katoliklik içinde doğmuştur. Bu ayrım, oldukça yeni kabul edilebilir. Ortodoks-Katolik ayrımının kökenleri ise 1500 yıldan daha eskiye uzanmaktadır. Ayrıca başka kültürel ve coğrafi engeller de bu ayrımı derinleştirmiştir. Dolayısıyla, Katolik-Protestan ayrımı, kültürel olarak farklılaşmaya yol açmış olsa da bu ayrım detay ayrım olarak görülüp, bölge tek bir kültür bölgesi olarak ele alınabilir. Katolik/Protestan ayrımının etkilerine alt kültür bölgelerinde dikkat çekilecektir.

5 Alt Kültür Bölgesine ve 11 bölgeye ayırarak incelemek faydalı görünüyor:

 1. Akdeniz Kültür Bölgesi

  1. İber

  2. İtalya

 2. Anglosakson Kültür Bölgesi

  1. Britanya

  2. Kuzey Amerika

  3. Okyanusya

 3. Fransa ve Benelüks Kültür Bölgesi

  1. Fransa

  2. Benelüks

 4. Germen Kültür Bölgesi

  1. Alman

  2. İskandinav

  3. Baltık

 5. Slav-Katolik Kültür Bölgesi

  1. Orta Avrupa

 

Toplam Alan: 32,3 milyon km2

Toplam Nüfus: 836 milyon

Dünya Nüfusu İçindeki Payının Değişimi

 

Toplam Ekonomik Büyüklük: 40,3 Trilyon $

Dünya Ekonomisi İçindeki Payının Değişimi

 Not:   Tablo ve Grafikler Kültür Sayfası ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Kültür Sayfası

bottom of page