top of page

Ortadoğu Arap Bölgesi

Nüfus, Toprak ve Ekonomi

Bölgede 13 ülke bulunuyor. Bu ülkelerin toplam nüfusu Türkiye nüfusunun 2 katına yakın. Bu ülkelerin en büyük 3 tanesi 30 milyonun üzerinde: Suudi Arabistan, Irak ve Suriye

 

Bölgedeki ülkelerin topraklarının toplamı Türkiye’nin 5 katına yaklaşıyor. Bunun yarısından fazlası Suudi Arabistan toprakları oluşturuyor. Bölge topraklarının önemli bir kısmını çölün kapladığı unutulmamalı.

 

Bölge ülkelerinin toplam ekonomik büyüklüğü 4 Trilyon doları buluyor. Bu büyüklük Türkiye ekonomisinin 2.5 katını geçiyor. Söz konusu ülkelerden sadece Suudi Arabistan’ın ekonomisi, Türkiye ekonomisine denk.

 

Bölge ülkelerinin birçoğunda kişi başına düşen milli gelir Türkiye’dekinin 2 katından fazla. 

 

Nüfus ve Ekonominin Tarih İçinde Değişimi

1913 yılında 13 ülkedeki toplam nüfusun Türkiye nüfusu kadar olduğu tahmin ediliyor. Bugün 2 katına ulaşmış duruma. 2050 yılında 3 katına ulaşmış olacak. Bu durum nüfus artış hızının yüksek olmasından kaynaklanıyor.

 

Bugün Türkiye’nin 2.5 katı büyüklüğe ulaşan bölge ekonomisi, 1913 yılında Türkiye’nin 0,6’sı kadardı. 2050 yılında 2.5 katlık ekonomik farkın korunacağı ama daha fazla açılmayacağı tahmin ediliyor.

Etnik Yapı ve Din

 

Etnik Yapı

  • Bölge ülkelerinin tamamında Araplar baskın nüfusu oluşturuyor

  • Körfez ülkelerinde Arap nüfusu yetersiz olunca, dışarıdan nüfus alınmış Bunların çoğunluğunu da Pakistan, Bangladeş gibi Hindistan alt kıtasından gelenler oluşturuyor.

 

Din

  • Tüm ülkelerde İslam büyük çoğunluğu oluşturuyor.

  • Yine bir çok ülkede dikkate değer bir Hristiyan nüfus var.

 Not:   Tablo ve Grafikler Kültür Sayfası ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Kültür Sayfası

bottom of page