top of page

Kuzey Afrika Bölgesi

Nüfus, Toprak ve Ekonomi

 

2015 yılı itibari ile K.Afrika ülkelerinin toplam nüfusu Türkiye nüfusunun 2.2 katı. Bölgenin en büyük ülkesi olan Mısır’ın nüfusu Türkiye nüfusunun %6 üzerinde.

 

Kuzey Afrika ülkelerinin kapladığı toplam alan Türkiye topraklarının 9 katı. Ama bu toprakların büyük çoğunluğunun çöl olduğu gözden kaçırılmamalı.

 

2015 yılı itibari ile bölge ülkelerinin toplam Ekonomik büyüklüğü, Türkiye ekonomisinden %33 daha büyük. Bu ekonominin neredeyse yarısı Mısır ekonomisi. Mısır ekonomisinin büyüklüğü hemen hemen Türkiye ekonomisinin 2/3’üne denk geliyor.

 

Bölge ülkelerinin kişi başına düşen gelirleri Türkiye’den düşük.

 

Nüfus ve Ekonominin Tarih İçinde Değişimi

Bölgenin, 2015 yılı itibari ile Türkiye’nin 2.2 katı olan nüfusu 1913 yılında 1.7 katı civarındaydı. Bu nüfusunun Türkiye’den daha hızlı arttığını gösteriyor. 2050 yılına gelindiğinde 2.4 katına ulaşacak görünüyor.

Ekonomik büyüme konusunda ise Türkiye ile çok benzer bir hızda seyrediliyor. 1913 yılında Türkiye ekonomisinin 1.33 katı olan ekonomik büyüklük, 1913 yılında da hemen hemen aynı, 1.3 katı imiş. 2050 yılında da bu farkın aynı şekilde korunacağı tahmin ediliyor.

Etnik Yapı ve Din

Etnik Yapı

  • Ülkelerin tamamında Araplar çoğunluğu oluşturuyor.

  • Batı Sahra ve Cezayir’de, Araplar gibi Hami-Sami dil grubunda yer alan Berberiler var. Yüksek olmadığı için tablolara yansımamış olsa da Mısır hariç tüm ülkelerde belirli bir Berberi nüfusu var.

  • Moritanya’da belirli bir Zenci nüfusu da görülüyor.

 

Din

  • Ülkelerin tamamında İslam %90’ın üzerinde bir orana sahip

  • Mısır’da Kıptilerin oluşturduğu dikkat çekici bir Hristiyan nüfusu bulunuyor.

 Not:   Tablo ve Grafikler Kültür Sayfası ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Kültür Sayfası

bottom of page