top of page

Anglosakson (Avrupa Dışı) alt-Kültür Bölgesi

 

Amerika nüfusu bölge nüfusunun %84’ünü oluşturur. Tek başına A.B.D nüfusu, Türkiye nüfusunun 4 katıdır.

 

Bölge çok geniş topraklara sahip ülkelerden oluşur. Kanada ve Avustralya’nın önemli bir kısmı kullanıma uygun olmasa da bölgenin toplam alanı Türkiye’nin 35 katından fazladır.

 

Bölgenin toplam ekonomik büyüklüğü Türkiye’nin 13 katını aşar. Tek başına A.B.D’nin ekonomik büyüklüğü Türkiye’nin ekonomik büyüklüğünün  11.3 katıdır.

 

Kişi başı gelir de Türkiye’nin üç katından fazladır. Kişi başı gelir ortalamasında diğer Batı bölgelerinden de yukarıdadır.

Nüfus ve Ekonominin Tarih İçindeki Değişimi

 

Amerika nüfusu bölge nüfusunun %84’ünü oluşturur. Tek başına A.B.D nüfusu, Türkiye nüfusunun 4 katıdır.

 

Bölge çok geniş topraklara sahip ülkelerden oluşur. Kanada ve Avustralya’nın önemli bir kısmı kullanıma uygun olmasa da bölgenin toplam alanı Türkiye’nin 35 katından fazladır.

 

Bölgenin toplam ekonomik büyüklüğü Türkiye’nin 13 katını aşar. Tek başına A.B.D’nin ekonomik büyüklüğü Türkiye’nin ekonomik büyüklüğünün  11.3 katıdır.

 

Kişi başı gelir de Türkiye’nin üç katından fazladır. Kişi başı gelir ortalamasında diğer Batı bölgelerinden de yukarıdadır.

Nüfus ve Ekonominin Tarih İçindeki Değişimi

 

Bugün Türkiye’nin 4 katı nüfusa sahip olan A.B.D, 1. Dünya savaşının hemen öncesinde Türkiye nüfusunun 6,5 katına sahipti. Fark bir miktar düşmüş görünse de diğer batı kültür bölgeleri ile karşılaştırıldığında azalma düşüktür. Bunda A.B.D.’nin ekonomik olarak cazibesini artırması ve geniş toprakları dolayısıyla göç almaya devam etmesi etkilidir. 2050 yılına kadar da nüfusun büyüme hızı Türkiye’ninki ile paralel olacak görünmektedir. 4 katlık nüfus büyüklüğü korunmaya devam edecektir.

 

2015 yılı itibari ile Türkiye’nin 11.3 katı olan ekonomik büyüklük, 1. Dünya savaşının başında 28,4 katı idi. 2050 yılına kadar bu fark 7,6 katına kadar gerileyecektir. Fark bir miktar daha kapanacak görünse de bu oran da diğer batı bölgeleri ile kıyaslandığında düşük kalmaktadır. Bunun sebebinin A.B.D’nin ekonomik canlılığını 2050 yılına kadar koruyacak görünmesidir.

 

Etnik ve Dini Görünüm

 

Dört ülkede de Germen kökenli bir dil olan İngilizce konuşulmaktadır.

 

Kanada dışındaki ülkelerde Protestan ağırlığı daha fazladır. Kanada’daki Katolik ağırlığı artıran Fransız kökenlilerin sayısıdır.

 Not:   Tablo ve Grafikler Kültür Sayfası ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Kültür Sayfası

bottom of page