top of page

Anglosakson (Avrupa) alt-Kültür Bölgesi

 

Anglosakson Kültür bölgesi içinde İngiltere ve İrlanda yer alıyor.

 

Avrupa dışındaki Anglosakson kültürlü ülkeler Anglosakson 2 adlı ayrı bir kültür bölgesinde ele alınacaklar.

İngiltere önce Kelt kültür bölgesinde yer aldı. Ardından Romalılar tarafından fethedildi ama Romalılar direnişi tam olarak hiçbir zaman bitiremediler. Ardından Angluslar ve Saksonlar başta olmak üzere Germen kavimlerinin yoğun göçleri yaşandı. Bölgede Latin kültüründen çok Kelt ve Germen kültürleri baskın.

İngilizce germen kökenli bir dil. Ama İrlandaca, İskoçca ve Galce Keltler dönemine dayanıyor.

Germen kökenli İngilizlerin Hıristiyan olmaları da geç dönemlere dayanır ve ilk fırsatta da protestanlaşanlar arasında yer aldılar. Kelt kökenli İrlandalılar ise Katolik olarak kalmaya devam ettiler. Aslında İrlandalılar Anglosakson değiller ama hem ayrı bir kültür bölgesi olarak ele alınmak için çok küçük olması hem de coğrafi yakınlık ve tarih boyunca ilişkilerin yoğunluğu dolayısıyla Anglosakson bölgesi içinde ele alındılar.

Fransa'ya yakın olması ve özellikle bir dönemdeki yakın etkileşimlerine rağmen, adalar ülkesi olması, kendine özgü kültürel özelliklerin korunmasını sağlamış görünüyor.

Nüfus, Toprak ve Ekonomi

 

Bölgedeki toplam nüfus, Türkiye’nin 0,76’sı kadar. Hem İngiltere hem de İrlanda birer ada ülkesi olduklarından toprakları da büyük değil. Türkiye’nin %40’ı kadar bir toprağa sahipler.

Nüfusları ve toprakları daha az olmasına rağmen bölgenin ekonomik büyüklüğü Türkiye’nin ekonomik büyüklüğünün 2 katına yakın. Kişi başına düşen yıllık gelir de 2 katını aşıyor.

Nüfus ve Ekonominin Tarih İçinde Değişimi

 

Bugün Türkiye topraklarında yaşayan insanların %76’sı kadar nüfusa sahip bölgede, I.Dünya savaşının hemen öncesinde 3 katı kadar insan yaşıyordu. Üstelik bu nüfusa, İngiltere’nin sömürge topraklarındaki nüfus dahil değil.

Avrupa’nı diğer bölgelerine göre nüfus artışı nispeten dengeli olarak devam ediyor. 2050 yılında da biraz düşmesine rağmen bugünkü seviyesine yakın bir oranı koruyacak: Türkiye’nin %70’i

Bugün Türkiye ekonomisinin 2 katından biraz küçük olan Ekonomik büyüklük, I. Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde 19 kat olarak tahmin ediliyor. 2050 yılında ise bölgenin ekonomik büyüklüğü Türkiye’nin ekonomik büyüklüğüne iyice yaklaşacak ve 1,2 katı olacak.

Etnik ve Dini Yapı

 

İngilizce, Germen kökenli bir dil. İrlandaca Kelt kökenli olsa da nüfusu İngiltere’ye göre küçük.

İrlanda, Katolik inancını muhafaza ediyor. İngiltere ise Katoliklikten ayrılarak Protestanlığın bir kolu sayılabilecek Aglikan Kilisesine geçmişti ama çoğu Protestan gibi orada da kalmamış görünüyorlar. %49’luk dinsizlik oranının büyük ölçüde Protestanlaşan İngilizlerden kaynaklandığını düşünmek herhalde yanlış olmaz.

Bölge Ülkeleri Üzerine Notlar 

İngiltere            

Britanya Adalar Topluluğu üzerinde, dört ülkeden oluşmuş bir devlettir. Bu adalar topluluğu Büyük Britanya ve İrlanda Adalarıyla birlikte, 5000 küçük adadan meydana gelmiştir. [i]

İrlanda

İrlanda’da ılık bir okyanus iklimi hüküm sürer. Kışlar yumuşak ve rutubetli, yazlar serin ve bulutludur. İklim, özellikle Atlantik’ten gelen ılıman güneybatı rüzgârının ve Golfstream sıcak su akıntısının etkisiyle yumuşak ve nemli seyretmektedir. Hemen hemen yılın tamamında hava bulutludur. [ii]

Yılın hemen her döneminde yeşil olan bitki örtüsü nedeniyle “zümrüt ada olarak adlandırılmaktadır. İrlanda topraklarının yaklaşık üçte ikisi çayır ve mera Mardan meydana gelmektedir. Orman yok denecek kadar azdır. [iii]

Adanın altıda biri İngiltere’ye aittir. [iv]

 

Kaynaklar

[i]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[ii]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[iii]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

[iv]Avrupa Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif: 2012

 Not:   Tablo ve Grafikler Kültür Sayfası ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Kültür Sayfası

bottom of page