top of page

Doğu Altay Kültür Bölgesi Ülkeleri Üzerine Notlar

 
JAPONYA

Japonya, Hokkoida, Honshu, Shikoku ve Kyushu isimli dört ana adadan ve sahil çizgisi açığında yüzlerce küçük adadan ibarettir. [1]

Topraklarının %80’i dağlıktır. Ülkenin en meşhur dağı 3776 m yüksekliğindeki Fuji’dir. Ülkenin dörtte biri yanardağ döküntü ve külleriyle kaplıdır. [2] 

Japonya’nın doğal bitki örtüsü ile ormanlar, topraklarının %70’ini teşkil etmektedir.[3] 

Tokyo, Japonya’nın siyasi ve ticari merkezidir. Ülkenin en kuzeyinde yer alan Hokkaido ve güneyinde yer alan Okinawa daha az gelişmiş bölgelerdir. [4]

Ekonomi

Japonya’nın %75'i dağlıktır. Ekilebilen alanlar %15'i ancak bulur. Ancak tarım modern bir şekilde yapılır.  [5]

Otlak ve meraların azlığı, hayvancılığın nispeten küçük çapta kalmasına sebep olmuştur.  [6]

Japonya’nın dört tarafı denizlerle çevrili olması sebebiyle, balıkçılık gelişmiştir. [7]

Japonya maden kaynakları bakımından çok fakir olup, sanayiyi beslemek için gerekli madenlerin çoğuna sahip değildir. [8]

KUZEY KORE

Kuzey Kore, dağlık bir ülkedir. Ülke topraklarının %80’i dağ ve platolardan oluşur. Fakat doğu bölümünde arazi alçalır ve düzlükler meydana gelir. [9]

Karasal niteliği taşıyan bir iklim görülür. Kuzey Kore’de kış uzun sürer ve şiddetlidir. Ülke kış mevsiminde Sibirya’dan gelen soğuk rüzgârların etkisi altında olduğundan ısı -10°C’ye kadar düşer. [10]

Dağlık alanlarda çam ve ladin ormanları hakimdir. Ancak Eskiden çok büyük orman arazisine sahip iken, günümüzde bu ormanlar azalmıştır. Kuzey kesiminde hâlâ büyük orman arazisi vardır. [11]

Nüfusun büyük kısmı sanayi kesiminde çalıştığı için, sanayi bölgelerinde nüfus yoğunlaşmıştır.  [12]

Kuzey Kore, tarım ve hayvancılık imkanları sınırlıdır. Son yıllardaki sulama sisteminin gelişmesi, tarımın ve verimin artmasına sebep olmuştur. [13]

Tarım, daha çok elverişli olan batı ovasında yapılır. Ülkede en çok pirinç üretilir. Balıkçılık çok gelişmiştir. [14]

Kuzey Kore maden kaynakları bakımından zengin sayılır. Özellikle maden kömürü, demir, manganez, çinko, kurşun ve bakır rezervleri çoktur.  [15]

Sanayi gelişmiştir. Özellikle demir-çelik, tarım makineleri yapımı, dokuma, kimya, motorlu araçlar, çimento, cam ve seramik sanayi önemlidir.  [16]

GÜNEY KORE

Güney Kore toprakları, doğal coğrafya bakımından Kuzey Kore’ye benzer. Ancak sıcaklıklar biraz daha artar. [17]

Doğu bölümü dağlık olmasına rağmen, batı bölümü geniş alanlar, ovalar ve tepelerle kaplıdır.   [18]

Ülkenin önemli gelir kaynaklarından birisi balıkçılıktır. Ülke topraklarının üç tarafı denizle çevrili olduğu ve açık deniz balıkçılığı yaptığı için, ihraç edilecek kadar balık avlanır. [19]

Yarımadanın ikiye bölünmesinden sonra Güney Kore dışarıdan sağladığı kredilerle sanayisini hızla geliştirmiş ve çeşitli sanayi ürünleri ihraç edecek duruma gelmiştir.  [20]

Sanayinin gelişmesiyle birlikte, tarım ve hayvancılık giderek önemini yitirmektedir. Yine de iç tüketime yönelik pirinç ekimi önemlidir.  [21]

 

 

Kaynaklar

[1] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[2] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[3] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[4] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[5] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[6] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[7] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[8] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[9] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[10] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[11] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[12] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[13] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[14] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[15] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[16] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[17] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[18] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[19] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[20] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

[21] Asya Coğrafyası. Ramazan Özey. Aktif Yayınları: 2008

Kültür Sayfası

bottom of page