top of page

Doğu Altay Kültür Bölgesi

 

Altay Dil Ailesine mensup dilleri konuşan Kore ve Japon halklarının yaşadığı ülkeleri içerir.

Nüfus ve Ekonominin Dünyadaki Payının Değişimi

Bölge nüfusunun dünya nüfusu içindeki payı azalıyor. 2. Dünya savaşı sonrasında kritik bir değişim göze çarpıyor.

 

2. Dünya Savaşından 1990’lara kadar ekonomide dramatik bir büyüme gözleniyor. Bu ülkelerin dünya ekonomisi içindeki payları 40 yıl içinde 3 kat artmış. Ama bu durum da hızla değişiyor. 1990’larda dünya ekonomisinin %10’larına yaklaşan payları, 2015 yılı itibari ile %6’sının altına düşmüş durumda. 2050 yılında ise %3.5 tahmin ediliyor.

Nüfus, Toprak ve Ekonomi

 

Bölgede yaşayan insanların toplam sayısı Türkiye’nin 2,5 katını geçiyor. Tek başına Japonya’nın nüfusu Türkiye’nin 1.6 katı.

 

3 ülkenin toplam toprağı, Türkiye topraklarının %75’i kadar. Km2 başına düşen insan sayısı oldukça yüksek.

 

2015 verilerine göre Güney Kore’nin ekonomik büyüklüğü Türkiye’nin ekonomik büyüklüğünden %16 daha fazla. Kuzey Kore için güvenilir bir İstatistik bulunamadı. Japonya’nın ekonomik büyüklüğü ise Türkiye’nin 3 katından fazla.

 

Japonya ve Güney Kore’nin kişi başı milli gelirleri Türkiye’dekinin 2 katını geçiyor.

 

Nüfus ve Ekonominin Tarih İçinde Değişimi

 

Bugün Türkiye’nin 1.6 katı olan Japonya nüfusu, I. Dünya savaşını hemen öncesinde Türkiye’nin 3.4 katıydı. 2050 yılında ise neredeyse başabaş olacak.

 

Japonya’nın bugün Türkiye’nin 3 katı olan ekonomik büyüklüğü 1913’te yaklaşık 4 katı olarak hesaplanıyor. 2050 yılında bu fark 1.5 kat kadar olacak görünüyor.

Etnik Yapı ve Din

Etnik Yapı

  • Etnik olarak oldukça sade bir yapı var.

 

Din

  • Japonya’da ülkeye özgü din, Kore’de ise dinsizlik ağır basıyor.

  • Güney Kore ve Japonya’da ciddi bir Budist nüfus var.

  • Güney Kore’deki %29’luk Hristiyan nüfus da dikkat çekici

 Not:   Tablo ve Grafikler Kültür Sayfası ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Kültür Sayfası

bottom of page