top of page

Güney Afrika Kültür Bölgesi

Söz konusu ülkeler -Ruanda ve Brundi hariç- SDAC (Southern African Development Community) adlı örgütü oluşturmuşlardır.

Nüfus, Toprak ve Ekonomi

 

Nüfus ve Ekonominin Yıllar İçinde Değişimi

Bazı Afrika ülkeleri ile ilgili istatistiksel kayıtlara ulaşılamadığı için yaklaşık hesaplamalara gidildi. Belirli sapmalar olabilir. Ayrıca çoğu ülkenin nüfusu çok küçük olduğundan anlamlı bir tablo oluşmadığından sadece bölgenin tamamının değişimi verildi.

 

Etnik Yapı ve Din

 

Etnik Yapı

  • Madagaskar hariç tüm ülkelerde ana nüfus Nijer-Kongo dilli topluluklar

  • Güney Afrika’da Avrupa kökenli nüfus dikat çekiyor

 

Din

  • Ülkelerin tamamında Hristiyanlığın ağırlığı var.

  • Mozambik ve Malavi’de Müslüman nüfusu yüksek

 Not:   Tablo ve Grafikler Kültür Sayfası ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Kültür Sayfası

bottom of page