top of page

Orta Afrika Kültür Bölgesi

Orta Afrika ülkelerinin tamamı CEMAC (Economic and Monetary Community of Central Africa) örgütünün üyesidir.

Nüfus, Toprak ve Ekonomi

Nüfus ve Ekonominin Yıllar İçinde Değişimi

Bazı Afrika ülkeleri ile ilgili istatistiksel kayıtlara ulaşılamadığı için yaklaşık hesaplamalara gidildi. Belirli sapmalar olabilir. Ayrıca çoğu ülkenin nüfusu çok küçük olduğundan anlamlı bir tablo oluşmadığından sadece bölgenin tamamının değişimi verildi.

Etnik Yapı ve Din

 

Etnik Yapı

  • Güney Sudan hariç tüm ülkelerde Nijer-Kongo dilleri konuşuluyor.

  • Nil-Sahra dilleri konuşan topluluklar birkaç ülkede dikkat çekici ama sadece Güney Sudan’da çoğunluğu oluşturuyorlar.

 

Din

  • Tüm ülkelerde Hristiyanlık birinci din

  • Çoğunluk olmamasına rağmen tüm ülkelerde belirli bir Müslüman nüfus var ve oran özellikle birkaç ülkede oldukça yüksek.

  • Tüm bölge olarak bakıldığında İslam ikinci din durumunda.

  • 2 ülkede yerel dinlerin oranı oldukça üksek

 Not:   Tablo ve Grafikler Kültür Sayfası ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Kültür Sayfası

bottom of page