top of page

Doğu Afrika

Doğu Afrika ülkeleri, Eritre hariç tamamı IGAD (Intergovernmental Authority on Development) adlı örgütü oluşturmuşlardır.

Nüfus, Toprak ve Ekonomi

Nüfus ve Ekonominin Yıllar İçinde Değişimi
Bazı Afrika ülkeleri ile ilgili istatistiksel kayıtlara ulaşılamadığı için yaklaşık hesaplamalara gidildi. Belirli sapmalar olabilir. Ayrıca çoğu ülkenin nüfusu çok küçük olduğundan anlamlı bir tablo oluşmadığından sadece bölgenin tamamının değişimi verildi.

Etnik Yapı ve Din

 

Etnik Yapı

  • Bölge ülkelerinin tamamında Hami-Sami grubuna bağlı diller konuşuluyor. Ama bu diller Arapça’dan farklı.

 

Din

  • Bölge nüfusu İslam ve Hristiyan inancı arasında dağılmış durumdalar.

  • Bölgenin en büyük nüfusuna sahip ülkesi Etiyopya’da Hristiyan nüfus daha fazla olmasına rağmen bölgenin geneli göz önüne alındığında İslam inancı ağır basıyor.

 Not:   Tablo ve Grafikler Kültür Sayfası ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Kültür Sayfası

bottom of page