top of page

Yaşadığımız Dünyanın Görünümü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dünyayı Niçin Kültür Bölgelerine Bölüyoruz?

200’ün üzerinde devlet var. Her birinin özelliklerini akılda tutmak gerçekten çok zor. Yaşadığımız dünyayı anlaşılır kılmak için daha basit bir modele ihtiyaç var.

Kültür bölgeleri, ortak kültürel özelliklere sahip ülkeleri, daha anlaşılır şablonlar çerçevesinde anlamamızı sağlıyor.

Kültür bölgeleri sadece bugün tesadüfen bir araya gelmiş bir birlikteliği göstermiyor. Her birinin 60 bin yıl öncesine kadarki oluşum hikayesini takip edebilmek oldukça heyecan verici.

Kültür Bölgeleri Oluşturulurken Hangi Özellikler Dikkate Alınıyor?

Dil ve Din en önemli belirleyiciler durumunda ve çoğunlukla kültür bölgelerinin sınırlarını çiziyor. Ayrıca ülkelerin bugünkü ve geçmiş ilişkilerini dikkate alıyoruz.

Tüm bunlar genellikle ortak bir coğrafyayı paylaşmayı da beraberinde getiriyor ama coğrafi birliktelik şart değil.

Kaç Tane Kültür Bölgesi Belirlendi?

Teme 12 kültür bölgesi belirlendi. Bazıları alt bölgelere de ayrılıyor. Bu kültür bölgeleri şunlar:

 1. Batı: Ari (Hint-Avrupa) dil ailesinden dilleri konuşuyorlar ve genellikle Katolik-Protestan inancını benimsiyorlar.

 2. Slav-Ortodoks: Ari (Hint-Avrupa) dil ailesinden Slav dillerini konuşuyorlar ve Ortodoks inancını benimsiyorlar.

 3. Altay, Türk: Çoğunluk Altay dil ailesinden Türkçe konuşuyorlar ve İslam inancını benimsiyorlar.

 4. Altay, Doğu: Altay dil ailesinin doğu kolu olan Japonca ve Korece konuşuyorlar.

 5. Sami, Arap: Arap dünyası

 6. Sami, Yahudi: Yahudi dünyası

 7. Fars: Farsça konuşuyorlar ve İslam’ı Şii yorumuyla benimsiyorlar

 8. Hint: Hintçe konuşuyorlar. Hint alt kıtasının tamamını kapsıyor

 9. Çin-Tibet: Çin-Tibet dil ailesinden dilleri konuşuyorlar

 10. Sahraaltı Afrika: Arapça konuşan Kuzey Afrika dışında kalan Afrika’yı içeriyor

 11. Güneydoğu Asya: Avustralya ve Yeni Zelanda dışında kalan Güneydoğu Asya ve Okyanusya ülkelerini kapsıyor

 12. Latin Amerika: Amerika kıt'asında yer alan, A.B.D ve Kanada dışındaki ülkeleri içeriyor

Aşağıdaki grafik bu bölgelerin nüfuslarını ve ekonomik büyüklüklerini gösteriyor:

 Not:   Tablo ve Grafikler Kültür Sayfası ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Kültür Sayfası

bottom of page