top of page
Türkiye’nin Yaşam Şekli İstatistikleri

Baş Örtüsü
3.1.png

[1]

2018 yılında yapılan araştırmaya göre hanımların %58’i dışarıya çıkarken başlarını örtüyorlar.

Alkol Tüketimi

[1]

2017 yılında yapılan araştırmaya göre toplumun %76,6’sı (cevapsızlar dağıtıldıktan sonra) bayramdan bayrama da olsa namaz kılıyor. %23,4’ü hiçbir zaman namaz kılmıyor.

Bu oran 2007 yılında yapılan bir başka araştırmayla aynı sonucu gösteriyor: O araştırmada da (cevapsızlar dağıtıldıktan sonra) toplumun %76,7’sinin zaman zaman da olsa namaz kıldığını gösteriyor. %23,3’ü ise hiçbir zaman namaz kılmıyor.

3.2.png

[2]

Toplumun %74’ü hiç alkol tüketmiyor. %13’ü ise yılda 5 kereden az tüketiyor.

Düzenli alkol alanların oranı %16.

Türkiye'yi Tercih Etmek

3.5.png

[3]

Toplumun %20’si yurt dışında yaşama fikrine sıcak bakıyor. Diğer yandan % 80’i Türkiye’den başka bir ülkede yaşamak istemiyor.

Siyasi Görüş ve Din

Bizce araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından bir tanesini de aşağıdaki istatistikler oluşturuyor. Araştırmayı yapanlar toplumu siyasi görüşlerine göre 5 gruba ayırmışlar. Bu ayrımı hangi kriterleri göz önüne alarak yaptıkları bilgisine vakıf olmasak da gruplara verilen isimler siyaseten bir çağrışımı sağlıyor.
 

3.3.png

[4]

3.4.png

[5]

Buna göre Yeni Muhafazakârlar ve Geleneksel Orta Sınıfın kabaca %40’ı Türkiye’nin ekonomik ve siyasal olarak iyiye gittiğini düşünürken, bu oran Tepkili Modernlerde %5’te kalıyor. Yine aynı gruplar %40’ın üzerinde bir oranda devlete güvenirken, Tepkili Modernlerin ancak %9’unun devlete inancı kalmış.

Bizim açımızda en önemli sonuç ise, Türkiye’deki gruplar içinde en düşük oran olmasına rağmen, Tepkili Modernlerde bile “dini inancın hayatlarına yön verdiğini” söyleyenlerin oranının %37 (üçte birin üzerinde), “dinin gereklerini yerine getirdiklerini” söyleyenlerin oranının ise %45 (yarıya yakın) olması.

Bu sonuçlar toplumumuz açısından oldukça umut verici. Din tüm kesimler için ortak değer durumunda. Diğer yandan bu sonuçlar, dinin hiçbir kesimin tekelinde olamayacağı şeklinde de yorumlanabilir.

Kaynaklar

[1] İpsos. Türkiye'yi Anlama Kılavuzu: 2018

[2] İpsos. Türkiye'yi Anlama Kılavuzu: 2018

[3] İpsos. Türkiye'yi Anlama Kılavuzu: 2018

[4] İpsos. Türkiye'yi Anlama Kılavuzu: 2018

[5] İpsos. Türkiye'yi Anlama Kılavuzu: 2018

Kültür Sayfası

bottom of page