top of page
Türkiye’nin İnanç İstatistikleri

Tanrı İnancı
1.1.jpg

[1]

2017 yılı araştırmasına göre (cevapsızlar/kararsızlar dağıtıldığında) toplumun %95,8’i bir yaratıcının varlığına inanıyor. Ateistlerin ve Tanrı’nın müdahalesini sınırlı görenlerin ağırlıklı olarak büyükşehirlerde yoğunlaştığı, taşrada bu oranın %1’lerin altına indiği görülmektedir. [2]

1.2.jpg

[3]

Dindarlığın en saf ve temel ölçüsü dua olsa gerek. Yine aynı araştırmaya göre, toplumun %93,4’ünün zaman zaman da olsa dua ettiği görülüyor. (Kararsızlar/Görüş Bildirmeyenler ve Eksikler dağıtıldıktan sonra)

 

Peygamber ve Vahiy İnancı

1.3.jpg

[4]

Peygamberliğe inananların oranının %90,2 olduğu görülüyor. (Cevapsız/kararsızlar dağıtıldıktan sonra)

Bu oran toplumun İslam’ı kabul eden kesiminin oranı olarak kabul edilebilir çünkü kelime-i şehadet yaratanın varlığına ve peygamberine inanmayı ifade eder. Bir başka ifade ile kültürel olarak %99’u Müslüman olsa da inanç olarak %90’ı Müslüman görünüyor. Bu oldukça yüksek bir oran olarak kabul edilebilir. Diğer yandan toplumda %10 Müslüman olmayan kesim var. Bu durumun din konusunda tartışmalarda özellikle dikkate alınması gerekir.

1.4.jpg

[5]

Kur’an-ı Kerim’in vahiy yolu ile geldiğine inanların oranı ise % 84,4’te kalıyor. (Cevapsız/kararsızlar dağıtıldıktan sonra) Peki, Peygambere inanıp da Kur’an’ın vahiy olduğu konusunda şüphe duyanla yaklaşık %6’lık kesimi nasıl anlamak lâzım. Bizce bunun en makul cevabı Kur’an-ı Kerim üzerinde yürütülen tartışmalarla ilgili olsa gerek. Çelişki gibi görünen konularda makul açıklamalar getirilemezse ya da her kafadan bir ses çıkarsa doğal insan tepkisi bilişsel çelişkiyi kaldırmak yönündedir. Bize göre bu kesim –klasik yaklaşımın tersine- İslam dışı değil makul açıklamalara ihtiyacı olan müminler olarak kabul edilmeliler. Çünkü Allah’a (c.c) inanıyor, ona dua ediyor ve gönderdiği peygamberine de inanıyorlar.

Gaybe İman

Benzer bir orana meleklere inanç konusunda da ulaşılıyor. Toplumun % 83,3’ü meleklere inanıyor. (Cevapsız/kararsızlar dağıtıldıktan sonra) %16,7 lik bir kesim ise meleklere inan(a)madığını ifade ediyor. Modern eğitim sisteminden geçip modern dünyada yaşamaya devam eden bireyler için bu oldukça makul bir durum.

1.5.jpg

[6]

Dindarlık

2018 yılında yapılan araştırmaya göre, toplumun %93’ü kendisini bir dine ait olarak görüyor. Yani inancı ile ilgili sorunlar yaşasa da kendisini Müslüman olarak kabul ediyor. 

1.6.png

[7]

 

Kaynaklar

[1] Türkiye’de Toplumun Dine ve Dini Değerlere Bakışı. MAK Danışmanlık: 2017

[2] Türkiye’de Toplumun Dine ve Dini Değerlere Bakışı. MAK Danışmanlık: 2017

[3] Türkiye’de Toplumun Dine ve Dini Değerlere Bakışı. MAK Danışmanlık: 2017

[4] Türkiye’de Toplumun Dine ve Dini Değerlere Bakışı. MAK Danışmanlık: 2017

[5] Türkiye’de Toplumun Dine ve Dini Değerlere Bakışı. MAK Danışmanlık: 2017

[6] Türkiye’de Toplumun Dine ve Dini Değerlere Bakışı. MAK Danışmanlık: 2017

[7] İpsos. Türkiye'yi Anlama Kılavuzu: 2018

Kültür Sayfası

bottom of page