top of page
Türkiye’nin İbadet İstatistikleri

Namaz
2.1.jpg

[1]

2017 yılında yapılan araştırmaya göre toplumun %76,6’sı (cevapsızlar dağıtıldıktan sonra) bayramdan bayrama da olsa namaz kılıyor. %23,4’ü hiçbir zaman namaz kılmıyor.

Bu oran 2007 yılında yapılan bir başka araştırmayla aynı sonucu gösteriyor: O araştırmada da (cevapsızlar dağıtıldıktan sonra) toplumun %76,7’sinin zaman zaman da olsa namaz kıldığını gösteriyor. %23,3’ü ise hiçbir zaman namaz kılmıyor.

2.2.png

[2]

Yalnız ikinci araştırmada 5 vakit namaz kılarım diyenlerin oranı neredeyse iki katı çıkmış. Ya son on yılda 5 vakit kılamayanların oranında ciddi bir artış olmuş ya da 2006’daki 5 vakit kılarım diyenler fazla iddialı davranmışlar.

2.3.png

[3]

2012 yılında yapılan bir başka araştırmada elde edilen sonuçlar da çok yakın. (Cevapsızlar dağıtıldıktan sonra) toplumun %78,1’i zaman zaman da olsa namaz kılıyor. %21,9’u ise hiçbir zaman namaz kılmıyor.

2.4.png

[4]

2007 yılında yapılan araştırmanın başka ilginç sonuçları var. 5 vakit namaz kılma oranı kadınlarda erkeklerden %50 daha yüksek. Erkeklerde hiç namaz kılmama oranı da kadınlar göre % 50 daha yüksek. Özetle kadınların erkeklere göre namaz konusunda çok daha hassas olduklarını söyleyebiliriz. Bu, yaratılışları dolayısıyla dindarlığa daha meyilli olmaları ile ya da erkeklerin hayat meşgalesine daha fazla düşmeleri ile açıklanabilir.

2.5.png

[5]

Aynı araştırmada elde edilen bir başka sonuç, eğitim düzeyi arttıkça namaz kılmama oranının artması. İlkokul mezunu bile olmayanların ancak %8’i hiçbir zaman namaz kılmam derken, üniversite mezunlarında bu oran %40în üstüne çıkıyor. Hâlbuki bu insanların önemli bir kısmı tanrıya inandıklarını ve bir dine bağlı olduklarını söylüyorlar.

Oruç

2.6.jpg

[6]

2017 yılı araştırmasına göre hiçbir zaman oruç tutmayanların oranı ile hiçbir zaman namaz kılmayanların oranı hemen hemen aynı. Toplumun %22,2’si hiçbir zaman oruç tutmadığını ifade ediyor. (Cevapsızlar dağıtıldığında)

2012 yılında yapılan bir başka araştırmaya göre ise hiçbir zaman oruç tutman diyenlerin oranı %13’te kalıyor. Hatta bu oran 2006’da çok daha düşük görünüyor. Ölçme probleminden kaynaklanmıyorsa oruç tutma oranında 2006 yılına göre azımsanmayacak bir düşüş olduğu görülebilir. İklim şartları da bunda kısmen etkili olmuş olabilir.

2.7.png

[7]

2018 yılında yapılan bir başka araştırmada ise oruç tutmayanların oranı % 19 olarak görülüyor.

2.8.png

[8]

Sonuç

Bayramdan bayrama da olsa namaz kılmak ve zaman zaman da olsa oruç tutmak ibadetin en alt derecesi kabul edilirse toplumun yaklaşık %80’inin az da olsa ibadet etmeye çalıştığı görülüyor. İslam inancına sahip olmanın en aşağı derecesini ise kelime-i şehadet olarak önermiş ve kabaca %90 civarında bir orana ulaşılmıştı. Dolayısıyla %10 civarında inançlı olan ama hiç ibadet etmeyen bir kesimin varlığından söz edilebilir.

Kaynaklar

[1] Türkiye’de Toplumun Dine ve Dini Değerlere Bakışı. MAK Danışmanlık: 2017

[2] Anar-Kur’an’ın Anlamı ile Buluşma Platformu: 2007

[3] Türkiye’de Muhafazakârlık Araştırması. Hakan Yılmaz. Boğaziçi Ünv.: 2012

[4] Anar-Kur’an’ın Anlamı ile Buluşma Platformu: 2007

[5] Anar-Kur’an’ın Anlamı ile Buluşma Platformu: 2007

[6] Türkiye’de Toplumun Dine ve Dini Değerlere Bakışı. MAK Danışmanlık: 2017

[7] Türkiye’de Muhafazakârlık Araştırması. Hakan Yılmaz. Boğaziçi Ünv.: 2012

[8] İpsos. Türkiye'yi Anlama Kılavuzu: 2018

Kültür Sayfası

bottom of page