top of page

Biz Kimiz? Ne Yapmayı Amaçlıyoruz?

Kültür Sayfası ile yapmak istediğimiz, toplumumuzu ve diğer toplumları anlama çabası olarak özetlenebilir. 

Bir grubu temsil etmiyor yada ticari bir amaç gütmüyoruz. 

 

Kendimiz anlamaya çalışıyoruz, bu çabamız sırasında elde ettiklerimizi de sizlerle paylaşıyoruz.

Hepsi bu...

Neden Böyle Bir Çalışmaya İhtiyaç Duyuldu?

Toplumumuz büyük sarsıntılar geçiriyor. Bu durum sadece bize özgü bir durum da değil.

Toplum fertlerin kalesi durumunda. Parçalanan toplumların fertlerinin yaşadığı acıları görmek için tarihin derinliklerine ya da çok uzak coğrafyalara gitmeye gerek yok; çevremize bakmamız yeterli.

Toplumlar ilelebet payidar kalmak istese de tarih bunun mümkün olmadığını gösteriyor.

Bu çalkantılarda, kalemizi kaybetmemek için farklılıklarımızı anlamaya, paylaştıklarımızın da farkına varmaya ihtiyacımız var.

Kimleri Hedefliyorsunuz?

Hedef kitlemiz, üniversite öğrencisi ya da mezunu ve ilgili konularda akademik çalışma yapmayan ülkemiz insanları

 

İhtiyaç duyulan bilgilere, bilgi yığınları içinde kaybolmadan, sistematik bir yapı içinde, internet üzerinden ulaşabilmesini sağlamak istiyoruz.

Sadece Ansiklopedik Bilgi Sağlanması mı amaçlanıyor?

İnternet üzerindeki kaliteli içerik eksikliğini giderme yönünde katkı sağlamayı hedeflesek de, oluşturduğumuz içerik verilerin gelişigüzel bir araya getirilmesiyle oluşmuyor. 

 

Ya da bir konudaki tüm görüşleri bir araya getirecek şekilde konu hakkında ansiklopedik bilgi vermeye de çalışmıyoruz.

Sunulan bilgiler, bir tezi işleyecek şekilde bir araya getiriliyor.

Neden Bazı Bölümlerin Altında Kaynak Belirtilmiyor?

Eğer işlediğimiz konuda, aktarılmaya değer bulduğumuz bir görüş başkaları tarafından ifade edilmişse, onu alıntılayarak görüşümüzü ifade etmeyi tercih ediyoruz. Görüşü kendimize mal etmeye çalışmıyor, aldığımız kaynağı belirtmeye özen gösteriyoruz.

 

Ama ifade etmek istediğimiz düşünceyi dile getiren bir kaynağa ulaşamıyorsak, - çok tercih etmesek de- kendimiz görüşümüzü belirtiyoruz.

 

Bu yüzden sitedeki çoğu bilgi başka kaynaklardan alınmış olmasına rağmen, bizim kaleme aldığımız bölümler de var. Örneğin, Osmanlılar bölümünde bizim yazdığımız tek bir kelime bile yok, çünkü bolca kaynak bulunduğundan ihtiyaç duyulmadı. Ama Dünya Tarihi bölümünde, özellikle medeniyetler öncesi çağlar ile ilgili kısımlarda, kaynakların azlığı dolayısıyla yorumların çoğunu kendimiz yazmak durumunda kaldık. 

Bir ifadenin altında kaynak belirtilmiyorsa,  - belki sehven gözden kaçtığı için kaynak belirtilmeyen birkaç istisna hariç- , günahıyla/sevabıyla bizim ifadelerimiz olarak değerlendirilebilir.

 

 

Hangi Bölümler Niçin Var?

TARİH, TOPLUM ve KÜLTÜR

Bu bölüm, diğer bölümlerin teorik zeminin oluşturuyor. 

Birinci Bölümde, toplum ve toplum içinde insanı anlamaya çalışıyoruz

 • Tarih Düşüncesi: Tarih nedir? Biz tarihi nasıl anlıyoruz? Toplumu anlamamız açısından neden önemli? Bu bölüm, “Tarih Felsefesine Giriş” olarak da okunabilir.

 • Toplum ve Kültür: Toplum nedir? Kültür Nedir? Kültür ve toplum ilişkisi nasıldır? Toplumsal mekanizma nasıl çalışır? Bu bölüm, “Sosyolojiye Giriş” olarak da okunabilir.

 • Toplum İçinde İnsan: Toplum bizi nasıl etkiler? Toplum davranışlarımızı nasıl etkiler? Bu bölüm, “Sosyal Psikolojiye Giriş” olarak da okunabilir.

 • Davranışlarımız: Nasıl düşünür, kararlarımızı nasıl veririz? Kültür ve değerler kararlarımızı nasıl etkiler? Değerler sisteminin kararlarımızdaki yeri nedir?  

İkinci Bölümde, değer yüklü olan, üstelik farklı anlamlar yüklendiği için objektif düşünce önünde en büyük engeller haline gelen 3 kavramı derinlemesine inceleyeceğiz. Bunlar, Bilim, Din ve Felsefe kavramları. Buna bir de bilgi kavramını ekleyeceğiz. Bilgilerimizin kaynağı ve türlerini ve bahsedilen kavramların bilgilerimiz ile ilişkilerini anlamaya çalışacağız.

Üçüncü Bölümde, kültür kavramını oluşturan temel unsurları inceleyerek kültürü anlamaya çalışacağız. Bu unsurlar, hemen her kültür içinde bulunuyor; aslında kültür denilen şey tüm bunların bir birleşimi olarak kabul edilebilir. Bu kavramlar,

 • Bilgi Hiyerarşisi

 • Varlık Düşüncesi

 • Sosyal İlişki ve Gündelik Hayat Bilgisi

 • Siyaset ve Hukuk

 • Etik ve Ahlak

 • Estetik ve Sanat

 • Fizik Dünya Bilgisi: Bilim

 • Üretim Bilgisi (Teknoloji) ve Ekonomi

 • Fizik Ötesi Dünya ile İlişki Bilgisi

TÜRKİYE SOSYOLOJİSİ ve OSMANLILAR

Yemeklerimiz, atasözlerimiz, değer yargılarımız, ilişki biçimlerimiz... kısaca kültürümüz Selçuklu-Osmanlı-Türkiye Cumhuriyeti çizgisinde oluştu. Beğensek de beğenmesek de bunu yok sayamayız.

Amacımız siyasi tarihi anlatmak değil, kültürümüzün köklerini takip etmek ama kültür tamamen boşlukta durmuyor. Dolayısıyla siyasi tarihi de anlamak gerekiyor.

 

Yine de, siyasi tarih ile vakit kaybetmek istemeyenler, doğrudan Türkiye Sosyoloji bölümüne başvurabilirler.

Türkiye sosyolojisi bölümündeki yazılar, -ilk iki yazı (Türkiye'de Kim Kimdir ve Dünya'nın Geleceği) hariç- ayrıca kaleme alınmadı. Osmanlılar bölümü içinden seçilen bölümlerin bir araya getirilmesi ile meydana geldi.

 

Bahsedilen ilk iki yazı ise önemli bulduğumuz için kaleme aldığımız konulara değiniyor.

DÜNYA TARİHİ

Aslında Osmanlılar bölümü, geçici bir bölüm olarak değerlendirilebilir. Kültürel devamlılık ve yaşanan dönemdeki dış etkiler göz önüne alınmadan okunacak her tarih eksik anlaşılmaya mahkum görünüyor.  Bu yüzden dünya tarihi bir bütün olarak ele alınmalı. Ne yazık ki, böyle bir çalışmanın tamamlanması için çok fazla zaman ve emek gerekiyor.  Diğer yandan böyle bir çalışma için harcanan emek ve zamana da -bulunabilirse- değeceği muhakkak.

Kültür ve değerlerimizin kökenlerini, aynı zamanda da diğer toplumların sahip olduğu kültür ve değerleri anlamak için bu yolculuğa ihtiyaç duyuyoruz.

Burada da amacımız bir siyasi tarih çalışması değil, kültürlerin kökenlerini anlama çabası olacak. Ama yukarıda da belirttiğimiz gibi kültürler boşlukta durmuyorlar. Bunun için belirli ölçülerde siyasi tarihe de girmek gerekiyor.

Özellikle, medeniyetler öncesi dönem ile ilgili bölümler Türkçe kaynağın çok az olduğu, yabancı dilde de bu ölçüde derli toplu bir kaynağa ulaşmanın zor olduğu, iddialı bölümler.

İSLAM’A GİRİŞ

Düşüncemiz ne olursa olsun, paylaşılan kültürümüzün en önemli ögesini İslam oluşturuyor. İnansak da inanmasak da, İslam’ı objektif olarak anlamadan kültürümüzü, dolayısıyla da toplumumuzu anlamak mümkün değil.

Bir kısmımız gerekli zamanı ayırmadığımız için çok az bilgi sahibiyiz. Zaman ayıran diğer bir kısmımız ise kaynakların içinden çıkılmayacak kadar çok ve bazılarının da sorunlu olması dolayısıyla ciddi bir kafa karışıklığı içinde. Bu eksiklikleri bir ölçüde aşmaya katkı sağlaması düşüncesi ile İslam’a giriş bölümünü hazırlamaya başladık.

Mümkün olduğunca, kendi düşüncelerimizi değil, konunun uzmanı görülen kişilerden ve değer verilen kaynaklardan seçimler yaparak içeriği oluşturuyoruz. Bir başka değişle, amacımız konu hakkında söz söylemek değil, doğru kaynaklara ulaşılmasına yardımcı olmak.

Akademik bir yaklaşımdan mümkün olduğunca kaçınmaya, ayrıca toplumsal etkileri de değerlendirmeyi mümkün kılacak şekilde konuları ele almaya çalışıyoruz.   

SON PEYGAMBER

İslam'ın anlaşılması için Hz.Peygamberin tanınması büyük önem taşıyor. Bu yüzden O'nun hayatını incelediğimiz bölümü ekledik.

 

İnternette başka çalışmalar da bulunabilir. Çalışmamızın diğerlerinden farkları şu şekilde özetlenebilir:

 • Seviye düşürülmeden ama akademik endişe de taşımadan hazırlandı. Akademik tartışmalardan özellikle uzak duruldu.

 • Akıcı ve canlı bir üslup kullanıldı. Bu bizden değil, çalışmanın omurgasını oluşturan Asım Köksal’ın İslam Tarihi eserinden kaynaklanıyor.

GELECEĞİN TARİHİ

Özellikle Suriye olaylarından sonra, belirli çevrelerde çok fazla ilgi uyandırır hale gelen bir konu durumundaydı. Daha önce merakımızı çektiği için incelediğimiz konuyu genel kullanıma açmayı faydalı bulduk. Yoksa sitenin bütünü ile doğrudan ilişkili değil.

Konu hakkında çok fazla spekülatif bilgi dolanıyor. Sadece hadisler ve klasik kaynaklarda yer alan bilgileri sınıflayıp ayıklayarak genel bir tablo oluşturmaya çalıştık.

Konu, inanç esasları arasında yer almıyor. Ölçülü olmak şartıyla bir fikir edinilebilir. Konuyu nasıl değerlendirdiğimiz ilgili bölümün giriş kısmında daha ayrıntılı olarak ele alınıyor.

OKUMA YOLU

Okumayolu.com sitesinde kitap tanıtımları ile başladığımız çalışmamızı yeni bir yapı ile devam ettiriyor olacağız. Artık sadece kitap tanıtımı değil, kullanıma hazır çalışılmış içerikler, videolar ve doğrudan kitaplara erişim imkânı da bulunacak.

 

Yoğun çalışma temposu yüzünden henüz içerik hazırlayamadık ama önümüzdeki günlerde bölüm bölüm karşınızda olacak.

Kültür Sayfası

bottom of page