top of page

Fethullah Gülen'i Anlamak

İbrahim Sancak'ın, Fikir Teknesi adlı Web sitesinde kaleme aldığı bir dizi yazının 1. bölümünden kısaltılarak alınmıştır. [i]

 

Fethullah Gülen gibi birisinin bu çapta bir yanlışı nasıl yaptığı sorusu, ABD ile birlikte hareket ediyor, CIA kontrolünde çalışıyor, İsrail’e hizmet ediyor cinsinden kolay ve ucuz yollu cevaplarla geçiştirilemez. Gerçekte böyle olması halinde de bu şekilde geçiştirilemez zira o ihtimalde de soru şu hale tahvil oluverir; “Fethullah Gülen gibi birisi, nasıl oluyor da İsrail veya ABD, CIA veya Mossad ile birlikte çalışıyor?” Sorunun iki şekli de aynı derecede mühimdir.

Bir Müslüman İslam’a bu kadar vakıf olup da, bu kadar vahim hata yapabilir mi? İslam’ın imanı, bir insanın kalbine girdiğinde, onu en azından bu kadar büyük hatalardan korumaz mı? Her şeye rağmen yanlış yaptığında, o yanlışta ısrar etmenin kudretini, kalbinde nasıl bulabilir? Doğru ile yanlışı aynı kalpte yaşatma çabası insanı çıldırtmaz mı, bu kadar derin tezatlar insanı çöllere düşürmez mi?

Kimse bu soruların cevabını ucuz yoldan vermeye kalkmasın. İman ve ilim sahibi bir Müslüman şahsiyetin bu kadar kolay ve bu kadar vahim hatalar yapabileceğini kabul etmek, alim ve mütefekkirlerle ilgili tüm itimadımızı sarsar. Bu sorunun kolay cevabı varsa, “ilmin” bir kıymeti yoktur, “alim” diye bir şahsiyet çeşidi de yoktur.

Fethullah Gülen, cemaatiyle, cemaatin yaptıklarıyla, ABD veya İsrail hesabına çalışıp çalışmamakla ilgili olarak ciddi bir muhasebeye tabi tutulmalı muhakkak. Ama bunlardan binlerce kat daha mühim olan mevzuu, Fethullah Gülen’in, çizdiği şahsiyet profiliyle, temel tezlerimizi berhava etmenin eşiğinde olmasıdır.

Fethullah Gülen gibi birisi bu kadar sarih ve vahim hatalar yaptığında, Müslümanlar, iman, ilim, akıl, kalp mevzularında tamir edilemez zararlara uğruyor. Yeniden İslam Medeniyetini inşa etmenin eşiğine geldiğimiz bu günlerde, “insan anlayışımız” imha ediliyor, iman anlayışımız iptal ediliyor, ilim anlayışımız darmadağın ediliyor. “Kurucu Şahsiyetler” arasında saydığımız “alim” şahsiyetine olan itimat yok ediliyor. Ramazan El-Buti’nin katil Esed’i desteklemesinin sarsıntısını atlatamadığımız bir zamanda, Fethullah Gülen gibi birinin ağır ihanetini kaldıramayız.

Bu o kadar derin bir operasyondur ki, ümmet ne kadar büyük bir alim yetiştirirse yetiştirsin, birileri onu devşirebilir. “İslam’ın teklif ettiği iman, inşa ettiği ilim, Müslümanın sahip olduğu akl-ı selim ve onun kaynağı olan kalp devşirmeye mani olamaz” kanaatinin yerleştirilmesidir. Bu operasyonun ne kadar yıkıcı olduğu görülmüyor mu? Bu operasyon, İslam Medeniyet inşasını, cenin halindeyken kürtajla katletmektir.

 

Dipnotlar

[i]http://www.fikirteknesi.com/fethulah-guleni-anlamak-1/

Kültür Sayfası

bottom of page